Приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2023 – 2024 г.)

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (20232024 г.).

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
 • Относно: План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023 – 2024 г.).

По електронен път:

 • Контактен център на Столична община ( https://call.sofia.bg );
 • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
 • Относно:  Приемане на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023 – 2024 г.).

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 03.04.2023 г. до 03.05.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад до Столичен общински съвет с рег. № СОА23-ВК66-2350/01.03.2023 г. с проект на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023 – 2024 г.).
 2. Проект на План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2023 – 2024 г.).
 3. Проект на решение на Столичния общински съвет

5. Координати за връзка:

 • Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастнни“;
 • тел. 02/80-35-930;
 • e-mail: y.seliktar@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:


Обобщена справка на постъпили предложения в периода на консултацията относно План за действие на Столична община в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2023 – 2024 г.) (публикувано на 08.06.2023 г.)