Бюджети на общинските образователни институции за 2023 година и Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия


Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия (утвърдени от кмета на Столичната община)
С Правилата се определят условията и редът за предоставяне на допълнителни средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2023 г. за горива и енергия.


Бюджети на общинските образователни институции за 2023 година – по училища, детски градини и дейности ( файл в xlsx формат )

18.09.2023