Избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 9 юни 2024 г. - II част
01. Район "Средец" – (xlsx, txt ) 03. Район "Възраждане" – (xlsx, txt) 04. Район "Оборище"
секция № 042 – (xlsx, txt)
секция № 042 – (xlsx, txt)
секция № 044 – (xlsx, txt)
секция № 046 – (xlsx, txt)
секция № 047 – (xlsx, txt)
05. Район "Сердика" – (xlsx, txt) 06. Район "Подуяне"
секция № 001 – (xlsx, txt)
секция № 081 – (xlsx, txt)
07. Район "Слатина" – (xlsx, txt)
08. Район "Изгрев" – (xlsx, txt) 09. Район "Лозенец"
секция № 028 – (xlsx, txt)
секция № 071 – (xlsx, txt)
секция № 072 – (xlsx, txt)
12. Район "Илинден" – (xlsx, txt)
14. Район "Искър" – (xlsx, txt) 15. Район "Младост"
секция № 031 – (xlsx, txt)
секция № 097 – (xlsx, txt)
секция № 101 – (xlsx, txt)
секция № 108 – (xlsx, txt)
16. Район "Студентски" – (xlsx, txt)
17. Район "Витоша" –
секция № 004 –(xlsx, txt)
секция № 008 – (xlsx, txt)
секция № 025 – (xlsx, txt)
секция № 062 – (xlsx, txt)
18. Район "Овча купел" – (xlsx, txt) 19. Район "Люлин" – (xlsx, txt)
23. Район "Панчарево" – (xlsx, txt)    

 

Избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 9 юни 2024 г.
01. Район "Средец" – (xlsx, txt ) 02. Район "Красно село" – (xlsx, txt) 03. Район "Възраждане" – (xlsx, txt)
04. Район "Оборище" – (xlsx, txt) 05. Район "Сердика" – (xlsx, txt) 06. Район "Подуяне" – (xlsx, txt)
07. Район "Слатина" – (xlsx, txt) 08. Район "Изгрев" – (xlsx, txt) 09. Район "Лозенец" – (xlsx, txt)
10. Район "Триадица" – (xlsx, txt) 11. Район "Красна поляна" – (xlsx, txt) 12. Район "Илинден" – (xlsx, txt)
13. Район "Надежда" – (xlsx, txt) 14. Район "Искър" – (xlsx, txt) 15. Район "Младост" – (xlsx, txt)
16. Район "Студентски" – (xlsx, txt) 17. Район "Витоша" – (xlsx, txt) 18. Район "Овча купел" – (xlsx, txt)
19. Район "Люлин" – (xlsx, txt) 20. Район "Връбница" – (xlsx, txt) 21. Район "Нови Искър" – (xlsx, txt)
22. Район "Кремиковци" – (xlsx, txt),
секция № 005 – (xlsx, txt)
23. Район "Панчарево" – (xlsx, txt) 24. Район "Банкя" – (xlsx, txt)

 

Избирателни списъци за изборите за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.
01. Район "Средец" – (xlsx, txt) 02. Район "Красно село" – (xlsx, txt) 03. Район "Възраждане" – (xlsx, txt)
04. Район "Оборище" – (xlsx, txt) 05. Район "Сердика" – (xlsx, txt) 06. Район "Подуяне" – (xlsx, txt)
07. Район "Слатина" – (xlsx, txt) 08. Район "Изгрев" – (xlsx, txt) 09. Район "Лозенец" – (xlsx, txt)
10. Район "Триадица" – (xlsx, txt) 11. Район "Красна поляна" – (xlsx, txt) 12. Район "Илинден" – (xlsx, txt)
13. Район "Надежда" – (xlsx, txt) 14. Район "Искър" – (xlsx, txt) 15. Район "Младост" – (xlsx, txt)
16. Район "Студентски" – (xlsx, txt) 17. Район "Витоша" – (xlsx, txt) 18. Район "Овча купел" – (xlsx, txt)
19. Район "Люлин" – (xlsx, txt) 20. Район "Връбница" – (xlsx, txt) 21. Район "Нови Искър" – (xlsx, txt)
22. Район "Кремиковци" – (xlsx, txt),
секция № 005 – (xlsx, txt)
23. Район "Панчарево" – (xlsx, txt) 24. Район "Банкя" – (xlsx, txt)