ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ. "СУХОДОЛ", РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"


Организация на движението за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол”

 


От 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Траян Танев“ между ул. „Жоте Илков“ и ул. „Овче поле“ в кв. „Суходол“.
За същия период от 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) се променят маршрутите на автобусни линии №№ 56 и 107, както следва:

  • Автобусна линия № 56 (в посока с. Мало Бучино): от ж.к. „Западен парк“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ по маршрута двупосочно.
  • Автобусна линия № 107 (в посока Митница "Суходол"): от Боянска църква по действащия маршрут до кръстовище ул. „Траян Тенев“ – ул. „Перла“, по ул. „Перла“, по ул. „Кирил Христов“, по ул. „Прохладен кът“, по ул. „Хармония“ и по ул. „Траян Тенев“ до крайната станция „Митница "Суходол“ двупосочно.

Разкриват се временни спирки:
Двупосочна „Ул. "Овче поле" – временна“:
- с код 6664 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 05,00 метра преди ул. „Овче поле“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6665 „Ул. "Овче поле“ на ул. „Перла“ на 30,00 метра след ул. „Овче поле“ в посока София.
Двупосочна „Ул. "Бели брод" – временна“:
- с код 6666 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 05,00 метра преди ул. „Бели брод“ в посока Митница "Суходол" и с. Мало Бучино;
- с код 6667 „Ул. "Бели брод" – временна“ на ул. „Кирил Христов“ на 30,00 метра след ул. „Бели брод“ в посока София.
По ул. „Траян Тенев“ в кв. "Суходол" се закриват спирки:
- двупосочна с кодове 2370 и 2371 „Църквата Св. Георги“;
- двупосочна с кодове 1681 и 1682 „Ул. "Прилеп“.


На 18 януари 2023 г. от 13:00 часа в столичния район „Овча купел“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по доизграждане на канализационна мрежа в квартал „Суходол“.

Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Символично начало на строителните дейности дадоха инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет, направление „Обществено строителство“ в Столична община, г-н Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел” и инж. Георги Чичков – зам.- кмет на район „Овча купел“. На събитието присъстваха членове на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнители, граждани и медии. Дейностите в обхвата на настоящия обект са за изграждане на комбинирана канализационна мрежа на територията на кв. „Суходол“ в зоните на северозапад и югоизток от река Суходолска. Общата дължина на канализацията, която се изгражда ще бъде: смесена канализация – 524 м, битова канализация – 1814 м и дъждовна канализация – 1512 м. След изпълнението на дейността към канализационната мрежа ще бъдат присъединени 354 еквивалент жители.

Общата стойност на обекта е 3 410 400,00 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Анонс на събитиетоСЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


От 18.01.2023 г. (сряда) започват строително-монтажните дейности по проект: "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. „СУХОДОЛ“.

За целта се въвежда временна организация на движението.

Затваря се ул. „ТРАЯН ТАНЕВ“, в участъка от ул. „СТОИЧКО СТАНИСЛАВОВ“ до ул. „ЖОТЕ ИЛКОВ“.

МПС ще се движат по обходни маршрути, указани с пътни знаци и сигнализация.

МОЛИМ ДА НИ ИЗВИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

Столична община

Съобщението е публикувано на 13.01.2023 г.


ДОКУМЕНТИ:

►  Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал;

►  Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация;

Детайл на дворна ревизионна шахта.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:

►  Етап I

►  Етап II

►  Схема за обходен маршрут на масов градски транспорт