ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ", РАЙОН „ВИТОША“  ​​​​​​


Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

Във връзка със строително-монтажните работи по изграждане на канализация в кв. „Драгалевци“, считано от 13.03.2023 г., се въвежда етап I-2 за временна организация и безопастност на движение по бул. „Черни връх“, както следва: 
Отваря се кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Акад. Петър Динеков“. Бул. „Черни връх“ остава затворен за движение до ул. „Ламар“. 
Предвидени са два еднопосочни маршрута за обход. 

Първи маршрут 
Посока кв. „Драгалевци“ – "Софийски околовръстен път" (СОП) – за леки автомобили: от ул. „Нарцис“, през ул. „Лешникова гора“, ул. „Цветарска“, ул. „Ламар“ и ул. „Къпинка“, в посока към СОП. Автобусното и тежкотоварното движение се пренасочва от ул. „Папрат“ през ул. „Ламар“, ул. „Къпинка“ и през ул. „Акад. Петър Динеков“ и се насочва към бул. „Черни връх“ . 

Втори маршрут 
Посока СОП – кв. „Драгалевци“: от СОП през ул. „Константин Помянов“ до ул. „Папрат“. Площите за паркоместа след кръстовището на ул. „Петър Динеков“ са обособени като еднопосочна лента в посока СОП – кв. „Драгалевци“ за достъп на живущи и ползватели на търговски обекти в затворения за движение участък. В участъка от пресичането с ул. „Бяла мура“ до кръстовището с ул. „Ламар“ движението остава еднопосочно в посока СОП – кв. „Драгалевци“, с цел връщане към основните обходни маршрути на живущите и ползвателите на търговските обекти.

От 13.03.2023 г. до 11.04.2023 г. се променят маршрутите на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98, както следва:
- в посока изход от София от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – "Софийски околовръстен път" (СОП), наляво по СОП, надясно по ул. „Константин Помянов“ и наляво по ул. „Папрат“ по маршрутите.
- в посока Зоопарка по действащите маршрути до кръстовище ул. „Папрат“ – ул. „Ламар“, наляво по ул. “Ламар“, надясно по ул. „Къпинка“, надясно по ул. „Акад. Петър Динеков“ и наляво по бул. „Черни връх“ до Зоопарка.

В променения участък на маршрута автобусите от линии №№ 64, 66, 68 и 98 ще спират на съществуващата спирка с код 1457 „Разклона за кв. "Драгалевци“ на СОП за автобусни линии №№ 109 и 111.

За автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98 се разкрива временна спирка на ул. „Папрат“ след левия завой от ул. „Константин Помянов“ преди ул. „Глухарче“.

За автобусни линии № 64, 66, 68 и 98 се закриват спирки:
- с код 2597 „Ж.к. "Водолей“ на бул. „Черни връх“;
- с код 0510 „Гробищен парк "Драгалевци“.

 


ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА

КВАРТАЛ „ДРАГАЛЕВЦИ“, РАЙОН „ВИТОША“

На седми март 2023 г. в столичния район „Витоша“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по изграждане на канализационна мрежа за квартал „Драгалевци“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет „Обществено строителство“ в Столична община, инж. Петър Костов – директор дирекция „Строителство“ в Столична община, инж. Теодор Петков –  кмет на район „Витоша”, г-жа Галина Симеонова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, представители на фирмите изпълнители ДЗЗД „Драгалевци 2021“ и ДЗЗД „София – строителен надзор“, членове на екипа за управление на проекта, медии и граждани.

По думите на инж. Ангел Джоргов "това е един от най-важните подобекти в рамките на проекта, чиято реализация е чакана през последните 40 – 50 години от жителите на квартал „Драгалевци“. Кметът на район „Витоша“ инж. Теодор Петков подчерта огромното значение на строителните дейности по изграждане на новата ВиК инфраструктура и изрази надежда, че въпреки трудностите и неудобствата, всички жители на кв. „Драгалевци“ ще проявят търпение и разбиране до приключване на обекта.  

Дейностите в обхвата на настоящия проект включват изграждане на главни канализационни колектори, както и част от второстепенната мрежа за битови и дъждовни води. Общата дължина на битовата канализация, която ще се изгради, е с дължина 18 км, а дъждовна канализационна мрежа е 16,5 км.

Общата стойност на обекта е 41 508 840,00 лв. От територията на кв. „Драгалевци“ към канализационната мрежа на Столична община ще бъдат присъединени 3319 еквивалент жители.


 


ПОКАНА

Столична община и екипът за управление на проект:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“,
имат удоволствието да Ви поканят
на Официална церемония „Първа копка“ по проекта
за обект: „Изграждане на канализационна мрежаза кв. „Драгалевци“, район „Витоша“

Дата: 07.03.2023 г.  (вторник)
Час: 11:00 часа
Адрес: бул. "Черни връх" № 175

 


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка със стартирането на строително-монтажните работи се въвежда временна организация на движението.

ЕТАП I – 1:

  • Затваря се участък от бул. „Черни връх“ като се забранява движението в посока от кръгово кръстовище на "Софийски околовръстен път" (СОП) към кв. „Драгалевци“ с изключение достъпа до паркинга на магазин „Фантастико“, за срок от 10 дни. Предвиден е маршрут за обход.

ОБХОДЕН МАРШРУТ ПОСОКА СОП – кв. „ДРАГАЛЕВЦИ“: от СОП по ул. „Константин Помянов“ до ул. „Папрат“ в посока към кв. „Драгалевци“.

  • Затваря се участък от бул. „Черни връх“ като се забранява движението в посока от кв. „Драгалевци“ към  СОП с изключение на автобусите от масовия градски транспорт. За леки и тежкотоварни автомобили е предвиден маршрут за обход.

ОБХОДЕН МАРШРУТ ПОСОКА кв. „ДРАГАЛЕВЦИ“ – СОП: от ул. „Нарцис“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Цветарска“, по ул. „Ламар“ и по ул. „Къпинка“, в посока към СОП.

ЕТАП I – 2:

  • Затваря се бул. „Черни връх“ в участъка след кръстовището с ул. „Акад. Петър Динеков“ до ул. „Ламар“, за срок от 75 дни. Предвидени са еднопосочни маршрути за обход, както следва:

ОБХОДЕН МАРШРУТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ В ПОСОКА КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ“ – СОП:

От ул. „Нарцис“ по ул. „Лешникова гора“, ул. „Цветарска“, ул. „Ламар“ и ул. „Къпинка“, в посока към СОП и включване в СОП.

ОБХОДЕН МАРШРУТ ЗА АВТОБУСНОТО И ТЕЖКОТОВАРНОТО ДВИЖЕНИЕ В ПОСОКА КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ“ – СОП:

От ул. „Нарцис“ по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Цветарска“, по ул. „Ламар“ до кръстовището на ул. „Къпинка“ и ул. „Акад Петър Динеков“, надясно по ул. „Акад. Петър Динеков“, по бул. „Черни връх“ и включване в СОП .

ОБХОДЕН МАРШРУТ В ПОСОКА СОП – КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ“:

От СОП по ул. „Константин Помянов“ до ул. „Папрат“.

СХЕМИ:

ЕТАП I – 1

ЕТАП I – 1 - Схема на автобусните спирки

ЕТАП I – 2

ЕТАП I – 2- Схема на автобусните спирки

ЕТАП I – 3

ЕТАП I – 3- Схема на автобусните спирки

ЕТАП I – 4

ЕТАП I – 4- Схема на автобусните спирки


ДОКУМЕНТИ:
 

►  Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал;

►  Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация;

►  Детайл на дворна ревизионна шахта.

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:

► Етап I-1, чертеж 1.1-1

► Етап I-1, чертеж 1.2

► Етап I-2, чертеж 1.3-2

► Етап I-2, чертеж 1.4

► Етап I-3, чертеж 1.5-2

Етап I-3, чертеж 1.6

Етап I-4, чертеж 1.7-2

Етап I-4, чертеж 1.8

Обяснителна записка за временната организация на движението