Във връзка с сключени договори с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно - възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” разпределението на дружествата за поддръжка по райони е както следва:

Зона 1-Изток - обхваща следните административните райони на СО:

 • Район Нови Искър;
 • Район Сердика;
 • Район Кремиковци;
 • Район Подуяне;
 • Район Слатина;
 • Район Оборище;
 • Район Средец.

Договор № СO15-РД-55-367/18.06.2015 г. с Етралукс АД.
Контакти: Адрес: ул. „Малашевска" № 8
Денонощен диспечърски център:
Отговорник за района: Михаил Михайлов, тел: 0877/622 297

Зона 2-Юг - обхваща следните административните райони на СО:

 • Район Искър;
 • Район Младост;
 • Район Панчарево;
 • Район Студентски;
 • Район Изгрев;
 • Район Лозенец.

Договор № СO15-РД-55-370/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Улино осветление СМ”.
Контакти: Адрес: ул. Будапеща №17 ет. 5
Денонощен диспечърски център: 0700 112 33
Отговорник за района: Венцислав Георгиев, тел: 0876/800 415

Обособена позиция №3 „Зона 3 – Запад” - обхваща следните административните райони на СО:

 • Район Овча Купел;
 • Район Витоша;
 • Район Банкя;
 • Район Красно Село;
 • Район Триадица.

Договор № СO15-РД-55-369/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Улино осветление СМ”.
Контакти: Адрес: ул. Будапеща №17 ет. 5
Денонощен диспечърски център: 0700 112 33
Отговорник за района: Николай Влаховски, тел: 0885/599 752

Обособена позиция №4 „Зона 4- Север” - обхваща следните административните райони на СО:

 • Район Красна Поляна;
 • Район Илинден;
 • Район Люлин;
 • Район Връбница;
 • Район Надежда;
 • Район Възраждане.

Договор № СO15-РД-55-368/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Сибеия - Техно лайтинг”.
Контакти: Адрес: ж. к. „Люлин – 10”, бл. № 123, вх. „Д”, офис партер
Денонощен диспечърски център: 0700 89 096
Отговорник за района: Илия Тодоров, тел: 0893/ 309 273