Проект за Наредби към Закона за устройството и застрояването на Столичната община:

1. Наредба за условията и реда за предоставяне на данни и издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план – чл.5, ал.3;
2. Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община – чл.5, ал.4;
3. Наредба за условията и нормативите за изграждане на паркинги и гаражи на територията на Столичната община – чл.18, ал.1;
4. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община – чл.19, ал1.

Доклад № 9300-276/13.09.2007 г.

Становища по доклада

Вносител на доклада: Бойко Борисов - кмет на Столична община
— 6 Елементи на страница
Показване на 19 - 19 от 19 резултата.