Проект за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. и изменение и допълнение на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 05.09.2013 г.     

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносител: Вили Лилков - общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005 г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012)

Публикувано на: 05.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносител: Радослав Тошев, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект за Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 05.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносител: Радослав Тошев, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект за изменения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 21.12.2012 г.

Вносители: Владимир Кисьов, Вили Лилков, Любомир Дацов, Жельо Бойчев, Георги Кадиев, Георги Свиленски и Калоян Паргов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 06.12.2012 г.

Вносител: Йордан Господинов - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект за изменения в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община

Публикувано на: 03.12.2012 г.

Вносители: Жельо Бойчев, Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Георги Кадиев, Борислав Борисов, Борис Цветков, Георги Свиленски, Орлин Ваташки и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 13 - 18 от 36 резултата.