Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Публикувано на 7.08.2017 г.

Вносител: Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на  Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.)

Публикувано на 16.06.2017 г.

Вносител: Зафир Зарков - общински съветник, Ваня Тагарева - общински съветник, Стефан Марков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Приложение № 9

Приложение № 10

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичен общински съвет и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 05.05.2016 г.

Вносител: Стефан Марков - общински съветник

Доклад, Проект за решение
Допълнение към доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 30.03.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова - председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, Зафир Зарков - общински съветник, Орлин Иванов - председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Доклад и проект за решение

Предложение за Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 12.03.2016 г.

Вносител: Любомир Христов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 36 резултата.