Заглавие Дата на публикуване
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали 28.07.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, с предназначение – сграда за образование (училище) 27.07.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион 22.07.2022
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене 22.07.2022
Район „Витоша“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, находящ се на ул. „Симеон Радев“ № 31", специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност 21.07.2022
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост - терен и прилежащи сгради със специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол 20.07.2022
Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост 15.07.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на дружеството, за осъществяване на реклама 13.07.2022
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност 13.07.2022
Район "Витоша" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ едноетажна сграда (бирария „Елените“), находяща се в Природен парк „Витоша“, местност Златните мостове със специфично конкурсно условие – заведение за бързо хранене – „фаст-фууд“ 11.07.2022