Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ XVIII – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение стоматологичен кабинет, находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51 21.08.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ: реална част от имот 1,00 кв. м, за разполагане на терминално устройство – банкомат 21.08.2020
"Пета МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет 131, находящ се на партерния етаж в сградата на болницата 17.08.2020
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение за книжарница на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170. СУ „Васил Левски“ 14.08.2020
Район "Младост" обявява конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10. СУ „Теодор Траянов“ 10.08.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър 07.08.2020
"ДКЦ 14 – София" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети етаж и в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството 05.08.2020
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ 03.08.2020
Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, за стоматологичен кабинет 03.08.2020
Район "Подуяне" обявява конкурс „Столово хранене и бюфети – 2020“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища 01.08.2020