Заглавие Дата на публикуване
"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, с обща площ 1835,88 кв. м 13.07.2021
Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за поща, кметство и трафопост, със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги 07.07.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, ползван за лекарски кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“ 07.07.2021
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 07.07.2021
Район „Люлин“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост (4 стаи, 2 офиса и част от фоайе) от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“ 06.07.2021
„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен, втори и четвърти етаж, ул. ”Шейново” № 19 06.07.2021
„ДКЦ XXХ – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно предназначение – магазин за биопродукти 05.07.2021
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти 05.07.2021
Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост 02.07.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти, гаражи, терени и др. 30.06.2021