„Топлофикация – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството, с предназначение – ведомствен бюфет

08.11.2021

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на имоти на дружеството

03.11.2021

”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на щендери за разпространение на рекламни брошури и информационни материали в метростанциите на софийското метро

29.10.2021

Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г.

28.10.2021

„ДКЦ II – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение (за аптека) и кабинет № 29 (за лекарски или дентален кабинет)

28.10.2021

Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за осъществяване на ученическо столово хранене - стол и бюфет в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

27.10.2021

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството

20.10.2021

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост"

20.10.2021

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост"

18.10.2021

"ДКЦ XVI – София" обявява конкурс за отдаване под наем на три свързани помещения, за аптека

14.10.2021