Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия

20.01.2021

Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево"

19.01.2021

"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77

15.01.2021

Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение"

15.01.2021

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а

13.01.2021

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

06.01.2021