Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на едноетажна сграда със специфично конкурсно предназначение – за склад

17.02.2021

"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бистро, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет. 2 и панорамна тераса към бистрото на ет. 3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“

15.02.2021

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

15.02.2021

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти

10.02.2021

"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

10.02.2021

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Медицинския център (аптека, магазин и зала за спортни мероприятия)

09.02.2021

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект с площ 22,40 кв. м, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс

09.02.2021

"ВиК" ЕАД, град София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност

08.02.2021

„Столичен Автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС”

05.02.2021

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения (бивш ученически стол и кухня), находящи се на територията на район “Надежда”

05.02.2021