„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот – бистро, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация

16.03.2021

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци"

12.03.2021

Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: "Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

12.03.2021

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение, предназначено за аптека

08.03.2021

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на шест помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството

05.03.2021

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 04.03.2021 г. до 19.03.2021 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-102/22.01.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

04.03.2021

„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

01.03.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.03.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“

01.03.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Вихрен“ и „Бъкстон“

01.03.2021