"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти

05.07.2021

Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост

02.07.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти, гаражи, терени и др.

30.06.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

25.06.2021

„Столичен Автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” (прекратен)

25.06.2021

Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно обособено помещение, находящо се на трети етаж в административна сграда – кметство с. Световрачене, район "Нови Искър"

25.06.2021

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от терен за маси за консумация, м. „Разсадника – Бежанци“; за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект от план-схема на парк „Света Троица“, с предназначение – за търговска дейност

24.06.2021

Район „Красна поляна” уведомява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, терен частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за видеотека

21.06.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

21.06.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“

21.06.2021