„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

10.12.2021

“Столичен електротранспорт" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали – Обособена позиция 1 се прекратява (16.12.2021 г.)

06.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари: „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари: „Павлово“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“ и в район „Студентски“

01.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари: „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

01.12.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Възраждане“

20.11.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, магазини и паркоместа

20.11.2021

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти в район „Младост“

19.11.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа и магазини

19.11.2021

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ 80,14 кв. м, обособена част от сутеренния етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София, за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м от вътрешния двор за разполагане на маси за консумация на открито

18.11.2021