Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с предназначение: Склад за медицински документи 18.02.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – площи от коридорите и фоайетата – за поставяне на 6 бр. вендинг машини за продажба на кафе на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности 18.02.2020
Район “Овча купел” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за 49,00 кв. м бюфет, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов” 12.02.2020
Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за ученически стол, находящ се в 88. СУ “Димитър Попниколов" 12.02.2020
Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м, находящ се в 88. СУ “Димитър Попниколов" 12.02.2020
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) със ЗП 484 кв. м, разположен в сутерена на сграда, която е публична общинска собственост, състоящ се от: търговска зала с площ 260 кв. м, кухня с площ 125,03 кв.м, тоалетна, две хладилни камери, склад, гардероб, машинно и помещение за електрическо табло 06.02.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти се продължава срокът на конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – за кабинети 06.02.2020
„ДКЦ II – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 30.01.2020
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в град Москва, Руска Федерация, и представляващ нежилищно помещение – туристически офис 29.01.2020
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява провеждане на конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности 28.01.2020