Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 29. СОУ „Кузман Шапкарев”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 48. ОУ „Йосиф Ковачев”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в ПГИИ „Проф. Николай Райнов”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 100. ОУ „Найден Геров”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 48. ОУ „Йосиф Ковачев”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 58. ОУ „Сергей Румянцев”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 59. ОУ „Васил Левски”

15.04.2019

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 60. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

15.04.2019