Район "Оборище" обявява конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, в кв. 720а, м. „ГГЦ – Зона Г-13“ – за комплексно обществено обслужване

05.06.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост – терени за нехранителни стоки

03.06.2019

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, общинска собственост, намиращ се в ж.к. „Надежда 4 част“

03.06.2019

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение за аптека

31.05.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – представляващ едноетажна сграда, намиращ се в ж.к. „Свобода“, с площ 203 кв. м

28.05.2019

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

27.05.2019

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Павлово“ и в район „Студентски“

27.05.2019

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове),, находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево" – "Звездица“ и “Сребърна“

27.05.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение – за охраняем автопаркинг

27.05.2019

"ДКЦ II – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост – кабинети

23.05.2019