Район “Сердика“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящо се в Детска градина № 48 „Братя Грим”

25.05.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се в София, район „Връбница", с. Волуяк, ул. „Зорница" № 43

23.05.2018

Район "Надежда" открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се на територията на район „Надежда”, ж.к. „Надежда 4" между, ул. „Марко Лерински“ и ул. „Братя Шкорпил“ срещу бл. 462

23.05.2018

Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Македония" № 16, АЧОС № 1728/24.07.2017 г.

22.05.2018

Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост

22.05.2018

Район "Връбница" продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, за описаните имоти на ул. "Адам Мицкевич" № 41-a

21.05.2018

„ДКЦ VIII – София" ЕООД конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

15.05.2018

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД

15.05.2018

"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ, находяща се във фоайето на партерния етаж, централен вход, предназначена за монтиране на 1 брой терминално устройство ATM (банкомат)

11.05.2018

“Вoдоснабдяване и канализация” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти

02.05.2018