Район "Триадица" обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за: отдаване под наем имот, представляващ тоалетна със застроена площ от 180,00 кв. м, изградена в подлеза на Националния дворец на културата

04.07.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене на обекти в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев”, с адрес: кв. „Обеля”, ул. “Ефрем Чучков“ № 26

03.07.2018

Район "Лозенец" обявява конкурс за: отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Лозенец“ за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене

03.07.2018

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти за поставяне на преместваеми обекти

02.07.2018

Район “Сердика“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящ се в Детска градина № 48 „Братя Грим”

02.07.2018

Район "Красно село" обявява конкурс за: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 19. СУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16

29.06.2018

Район „Илинден” обявява конкурс за: отдаване под наем на самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност, ж.к. „Света Троица”

27.06.2018

Район „Надежда” провежда конкурс с предмет: организиране на ученическо столово хранене в сградата на 98. НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

27.06.2018

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот: помещение с площ от 53.00 кв. м, разположено в едноетажна сграда на 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

27.06.2018

Район „Искър” обявява конкурс за: отдаване под наем на реални части от имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти

26.06.2018