„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ 1 кв. м, за монтиране на 1 брой ATM (банкомат)

13.07.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 140. СУ "Иван Богоров"

11.07.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

09.07.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево – Звездица“, “Павлово“ и район „Студентски“

05.07.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета)

05.07.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Пред бл. 58” – "Студентски град", „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

05.07.2018

Район „Връбница” обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в сградата на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“

05.07.2018

Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с адрес с. Волуяк, СО – район "Връбница", ул. "Зорница“ № 63

05.07.2018

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за паркинг за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ПУП/ОУП

04.07.2018

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на: сграда за обществено хранене

04.07.2018