Обратно "IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения без обзавеждане и апаратура

Във връзка с обявяване на конкурс на основание чл. 22, ал.1 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения за отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео” № 21, с обща площ 1918,91 кв. м, както следва:

1. Сутеренен етаж – 4 помещения: помещение 1 и помещение 2, склад за нафта № 3 и котелно помещение № 4 – с обща площ от 240 кв. м;

2. Втори етаж – помещение № 5, помещение № 6, помещение № 7, помещение № 8, помещение № 9, помещение № 10, помещение № 11, помещение № 12, помещение № 13. помещение № 14, помещение № 15, помещение № 16, помещение № 17, помещение № 18, помещение № 19, помещение № 20, помещение № 21, помещение № 22, помещение № 23, помещение № 24, помещение № 25, помещение № 26, помещение № 27, помещение № 28, общо 24 бр. помещения, с обща площ 792,75 кв. м;

3. Трети етаж – помещение № 29, помещение № 30, помещение № 31, помещение № 32. помещение № 33, помещение № 34, помещение № 35, помещение № 36, помещение № 37, помещение № 38, помещение № 39, помещение № 40, помещение № 41, помещение № 42, помещение № 43, помещение № 44, помещение № 45, помещение № 46, помещение № 47, помещение № 48, помещение № 49, помещение № 50, помещение № 51, помещение № 52, помещение № 53, общо 25 броя помещения, с обща площ 871,16 кв. м;

4. № 54 – Кислородно помещение с площ от 15 кв. м. Всички помещения са без обзавеждане и апаратура.

 

Лице за контакт: Мариана Костова – тел. за контакти: 02/952 14 74; имейл адрес: mbai4@abv.bg