Район Слатина удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект - за продажба на закуски

02.03.2016

Район Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на Ученически стол и бюфет в 120 ОУ

01.03.2016

ДКЦ XII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обособено помещение - кафе

01.03.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 115 ОУ, с. Горни Богров

25.02.2016

Район Оборище открива процедура за конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 112 ОУ и І-ва Английска езикова гимназия

24.02.2016

ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещение, което да се ползва само за медицински дейности

24.02.2016

Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 129 ОУ и 164 ГПИЕ

23.02.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за склад със застроена площ 94 кв.м.

17.02.2016

Район Красна поляна продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди

16.02.2016

Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени за паркинг или автокозметичен център

10.02.2016