Район Люлин открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени и помещения

30.05.2016

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 7 бр. магазинни помещения, находящи се в подлез Източна порта на Сердика

27.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 2 СОУ

25.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 26 СОУ

25.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 5 ОУ

25.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 50 ОУ

25.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 52 ОУ

25.05.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 86 ОУ

25.05.2016

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на терен, намиращ се в м. Юбилейна гора, ул. „Барите”

25.05.2016

Район Надежда обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми обекти

25.05.2016