Заглавие Дата на публикуване
Столичен електротранспорт ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 06.10.2014
Пета МБАЛ – София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект - оптика, с площ 22.40 кв. м., разположен на партерен етаж на болницата 02.10.2014
Пета МБАЛ – София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на Кабинет № 125, за извършване на стоматологични услуги 02.10.2014
Пета МБАЛ – София ЕАД отдава под наем на специфичен обем от помещенията в болницата, в който се монтират всички приспособления и уреди за излъчване на телевизионни предавания 02.10.2014
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ 5198 кв.м. за детски развлекателен комплекс 01.10.2014
Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение за ведомствен бюфет в сградата на района 29.09.2014
Район Витоша обявява удължаване на конкурса за отдаване под наем на помещения в сградата за кметство Владая, за търговия, услуги, административна и производствена дейност 24.09.2014
Столична община удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещения с обща площ от 800.00 кв.м. в сградата на ОКИ Надежда 24.09.2014
Район Лозенец удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен, предназначен за паркинг 19.09.2014
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения в сградата на дружеството, за Хоспис 17.09.2014