Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на помещение за копирни услуги

30.12.2014

Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в сградата на кметство Мировяне

30.12.2014

Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на терен от 350 кв.м, и едноетажна масивна сграда

29.12.2014

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в здравните служби на с. Казичене, с. Герман и с. Бистрица, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети

22.12.2014

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет за организиране на столовото хранене в 3 СОУ

19.12.2014

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за ученически зъболекарски кабинет в 3 СОУ

19.12.2014

Район Люлин удължава срока за приемане на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение, част от трафопост, с площ 61.56 кв.м.

17.12.2014

Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти и помещение с предназначение за здравна и социална дейности

15.12.2014

Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на III етаж от сградата на 86 ОУ

15.12.2014

Район Люлин удължава срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем незастроени поземлени имоти с предназначение - обслужваща и търговска дейност

12.12.2014