Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схема № 28 за разполагане на преместваеми обекти по индивидуален проект

27.12.2013

Район Сердика удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти на територията на района

21.12.2013

Район Слатина удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем на сервизно помещение с площ 70.00 кв.м, за тоалетна

20.12.2013

Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схема № 1 за разполагане на 6 преместваеми обекти

20.12.2013

Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение от 32,70 кв.м. в сградата на района, за кафе-бюфет

20.12.2013

Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ

20.12.2013

Столична община удължава конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 57.60 кв.м., в административна сграда на СО - ул. Оборище № 44, за кафе-барче

19.12.2013

Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение от 77.38 кв.м. в трафопост, ж.к. Света Троица, до бл. 145

19.12.2013

Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на детска занималня, с площ 58.91 кв.м., ж.к. Света Троица, бл. 380

19.12.2013

Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на терен с площ 68.40 кв.м. за разполагане на павилион по Схема № 8

19.12.2013