Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" /НПСУАНЖ/

Публикувано на 13.06.2017 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ

Приложение № 2.1 към НПСУАНЖ

Справка за постъпилите предложения и становища

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Публикувано на: 13.09.2016 г.

Вносители: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община, Живка Новкова - общински съветник 

Доклад и проект на нормативен акт 

Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 25.11.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Публикувано на: 24.10.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Анета Георгиева, общински съветник в Столичен общински съвет и Румен Георгиев, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж"

Публикувано на: 09.11.2012 г.

Вносители: Дончо Барбалов и Албена Атанасова, заместник-кметове на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

Публикувано на: 25.09.2012 г.

Вносител: Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 14 резултата.