Тема: Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

Дата на откриване: 23.02.2018

Дата на приключване: 09.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“


Тема: Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева – служители в Дирекция „Секретариат на СОС"


— 5 Елементи на страница
Показване на 16 - 17 от 17 резултата.