Тема: Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Дата на откриване: 17.06.2020

Дата на приключване: 17.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“


Тема: Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им

Дата на откриване: 16.04.2019

Дата на приключване: 15.05.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева, Силвия Христова – общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО, арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов


Тема: Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

Дата на откриване: 18.02.2019

Дата на приключване: 19.03.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Венцислав Мицов, Иван Велков, Светослав Витков и Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева и Иво Димитров


Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 21.11.2018

Дата на приключване: 05.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.04.2018

Дата на приключване: 15.06.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Милка Христова, Искра Ангелова, Зафир Зарков, Борислав Бориславов – общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Стела Щерева


— 5 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 17 резултата.