Тема: Изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.06.2021

Дата на приключване: 07.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев - директор на Общинско предприятие „Софияплан“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Дата на откриване: 23.11.2020

Дата на приключване: 23.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО; Генчо Керезов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Стела Щерева – директор на Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към НАГ


Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.11.2020

Дата на приключване: 03.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева и Силвия Христова – общински съветници; арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Стела Щерева – директор на дирекция ПНИФО – НАГ


Тема: Наредба за градската среда на Столична община

Дата на откриване: 13.07.2020

Дата на приключване: 11.09.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова - общински съветник; арх. Здравко Здравков - главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ - СО


Тема: Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев – директор на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план"


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 10 от 17 резултата.