Обратно Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

 

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствара

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и месечно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на Мобилния събирателен пункт е по предварително утвърден от Столична община Годишен график.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

„БалБок Инженеринг" АД, 1504 – София, бул. "Васил Левски" 118, тел: 02/944 1905; факс: 02/944 1907, http://www.balbok.com

Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  -  Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни без луминесцентни лампи;
  -  Лакове и бояджийски материали;
  -  Домакински препарати и химикали;
  -  Мастила и замърсени опаковки;
  -  Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.


Листовка

График на мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2023 г.