Тема: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.02.2023

Дата на приключване: 14.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков – общински съветник и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС"


Тема: Проект на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.01.2023

Дата на приключване: 27.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: общински съветници от ПГ "БСП за България")

Дата на откриване: 21.01.2023

Дата на приключване: 20.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Таков, Милка Христова, Албена Кръстева, Альоша Даков, Васко Тодоров, Владимир Данев, Диана Тонова, Иван Виделов, Иван Мечков, Иван Пешев, Калоян Паргов, Михаил Ставрев, Николай Велчев, Николай Николов, Петко Димитров – общински съветници от ПГ "БСП за България"

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Георги Георгиев и Грети Стефанова)

Дата на откриване: 21.01.2023

Дата на приключване: 20.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, Грети Стефанова – общински съветник

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

Дата на откриване: 16.01.2023

Дата на приключване: 30.01.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община и Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на СОС

Лице за контакти: Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“