Тема: Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

Дата на откриване: 22.02.2018

Дата на приключване: 23.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Калинка Никова-Динкова – главен юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни”


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.02.2018

Дата на приключване: 23.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Йоанна Цанкова


Тема: Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година

Дата на откриване: 08.02.2018

Дата на приключване: 09.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Прошко Прошков, Милка Христова, Иван Велков, Карлос Контрера – общински съветници и Ралица Стоянова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Юлия Пашалийска – главен специалист в Дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

Дата на откриване: 23.02.2018

Дата на приключване: 09.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.01.2018

Дата на приключване: 05.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в дирекция „Образование”