Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.06.2018

Дата на приключване: 14.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева – общински съветници

Лице за контакти: Йоанна Цанкова – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 08.06.2018

Дата на приключване: 08.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО; Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова – общински съветници

Лице за контакти: Биляна Балева


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.06.2018

Дата на приключване: 05.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за общинската собственост

Дата на откриване: 26.04.2018

Дата на приключване: 10.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – председател на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

Лице за контакти: Виолета Захариева


Тема: Наредба за пазарите на територията на Столична община

Дата на откриване: 26.04.2018

Дата на приключване: 10.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – председател на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”