Тема: Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за периода 2019 – 2023 г.

Дата на откриване: 13.11.2018

Дата на приключване: 13.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Веселин Милев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика (ПКЗСП) към СОС, Живка Новкова – зам.-председател на ПКЗСП, д-р Антон Койчев, д.м. – член на ПКЗСП, Йоанна Драгнева – член на ПКЗСП, Карлос Контрера – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и собственост към СОС, Иван Велков – зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС, Николай Николов – член на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, Венцислав Мицов – зам.-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев - юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Стратегия „Споделена визия“ (2018 – 2025)

Дата на откриване: 31.07.2018

Дата на приключване: 31.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Михаела Иванова, Йоанна Драгнева и Ботьо Ботев – общински съветници

Лице за контакти: Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"


Тема: Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 17.07.2018

Дата на приключване: 17.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО; Борислав Бориславов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова – старши експерт в дирекция "Култура"


Тема: Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

Дата на откриване: 04.07.2018

Дата на приключване: 04.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 21.06.2018

Дата на приключване: 21.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие и доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"