Тема: Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.04.2018

Дата на приключване: 08.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.04.2018

Дата на приключване: 15.06.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Милка Христова, Искра Ангелова, Зафир Зарков, Борислав Бориславов – общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Стела Щерева


Тема: Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН

Дата на откриване: 23.03.2018

Дата на приключване: 23.04.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов – общински съветници; Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.03.2018

Дата на приключване: 08.04.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Калоян Паргов, Борис Цветков, Марин Стоянов, Владимир Данев, Милка Христова, Иван Таков, Николай Николов – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.03.2018

Дата на приключване: 14.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община; д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Огнян Лютаков, Георги Георгиев