Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 06.03.2020

Дата на приключване: 20.03.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 05.03.2020

Дата на приключване: 06.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Методи Лалов, Иво Божков, Карлос Контрера, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.02.2020

Дата на приключване: 29.03.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: ПГ "Патриоти за София" в Столичния общински съвет

Лице за контакти: Марияна Грънчарова – технически сътрудник; Aнгел Чакъров – адв. сътрудник


Тема: Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.01.2020

Дата на приключване: 27.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – експерт в дирекция „Образование“


Тема: Стратегия за дигитална трансформация на София

Дата на откриване: 24.01.2020

Дата на приключване: 24.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Христиан Петров – общински съветници; Владимир Данаилов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Искра Йовкова, Марк-Алекс Евтимов