Тема: Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев – директор на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план"


Тема: Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община за периода 2018 - 2027 година

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова и Лазар Петрунов


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.07.2020

Дата на приключване: 17.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Владислав Пенев и Иво Божков - общински съветници и Виктор Чаушев – външен експерт към ПК по транспорт и туризъм

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Правилник за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Дата на откриване: 22.06.2020

Дата на приключване: 22.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Станислава Стоянова