Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

Дата на откриване: 29.07.2020

Дата на приключване: 28.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев - общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.07.2020

Дата на приключване: 20.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 22.07.2020

Дата на приключване: 20.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев, Владислав Панев, Иво Божков – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за градската среда на Столична община

Дата на откриване: 13.07.2020

Дата на приключване: 11.09.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова - общински съветник; арх. Здравко Здравков - главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ - СО


Тема: Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев – директор на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план"