Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 13.01.2021

Дата на приключване: 26.01.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

Дата на откриване: 23.12.2020

Дата на приключване: 22.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници и Дончо Борбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Григорова – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Стратегия за сигурност на Столична община 2021 – 2027

Дата на откриване: 01.12.2020

Дата на приключване: 15.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борислав Иванов, Карлос Контрера, Веселин Милев, Иван Пешев, Борис Петров, Иво Божков – общински съветници

Лице за контакти: Бистра Цонева – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: Проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 30.11.2020

Дата на приключване: 14.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Владислав Панев, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – юрисконсулт в направление ''Финанси и здравеопазване''


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Дата на откриване: 23.11.2020

Дата на приключване: 23.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО; Генчо Керезов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Стела Щерева – директор на Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към НАГ