Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 28.10.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на СО

Лице за контакти: Николай Михайлов