Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2021

Дата на приключване: 05.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

Дата на откриване: 25.07.2019

Дата на приключване: 25.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“; Христо Ганков – завеждащ "Човешки ресурси"


Тема: Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община

Дата на откриване: 26.06.2019

Дата на приключване: 29.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община; Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Димана Пунчева


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 8 от 8 резултата.