Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.

Дата на откриване: 13.11.2017

Дата на приключване: 13.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Николай Михайлов и Мария Несторова


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 11.10.2017

Дата на приключване: 10.11.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

Лице за контакти: ланд. арх. Мая Тренчева


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 28.10.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на СО

Лице за контакти: Николай Михайлов


— 5 Елементи на страница
Показване на 26 - 28 от 28 резултата.