Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.01.2018

Дата на приключване: 06.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.01.2018

Дата на приключване: 04.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”


Тема: Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Дата на откриване: 07.11.2017

Дата на приключване: 07.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в дирекция "Образование"


— 5 Елементи на страница
Показване на 21 - 23 от 23 резултата.