Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.08.2019

Дата на приключване: 31.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Анна Банишка – експерт в дирекция "Образование“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.01.2019

Дата на приключване: 20.02.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.12.2018

Дата на приключване: 17.01.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.06.2018

Дата на приключване: 05.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 22.01.2018

Дата на приключване: 05.02.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в дирекция „Образование”


— 5 Елементи на страница
Показване на 16 - 20 от 23 резултата.