Тема: Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 06.12.2021

Дата на приключване: 06.01.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.09.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.02.2021

Дата на приключване: 01.03.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов, Генчо Керезов – заместник-кметове на СО

Лице за контакти: Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

Дата на откриване: 17.09.2020

Дата на приключване: 17.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - общински съветник и доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

Дата на откриване: 17.09.2020

Дата на приключване: 17.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - общински съветник, доц. д-р Тодор Чобанов и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция „Образование“


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 10 от 23 резултата.