Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 08.06.2018

Дата на приключване: 08.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО; Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова – общински съветници

Лице за контакти: Биляна Балева


Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.04.2018

Дата на приключване: 08.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.04.2018

Дата на приключване: 08.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов, Искра Ангелова, Владимир Данев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


— 5 Елементи на страница
Показване на 21 - 23 от 23 резултата.