Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 02.09.2020

Дата на приключване: 02.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет; Борислав Бориславов, Радослав Абрашев, Димитър Антов – общински съветници

Лице за контакти: Даниела Йорданова – главен юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Промяна на управленската структура на Общинско предприятие "Гробищни паркове", представляващо приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

Дата на откриване: 16.06.2020

Дата на приключване: 29.06.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Стефанова Йорданова - главен юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 06.03.2020

Дата на приключване: 20.03.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Правилата за работа на Програма "Навън" – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда

Дата на откриване: 13.08.2019

Дата на приключване: 27.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ивана Пасева – главен експерт в дирекция "Култура"


Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.07.2019

Дата на приключване: 22.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Мита Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Даниела Йорданова – гл. юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


— 5 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 23 резултата.